Fly Cupcake Garden – Tú Xương ở Quận 3, TP. HCM

Giá từ 35.000đ - 65.000đ
25B Tú Xương, P. 7, Quận 3, TP. HCM

MOB – Beer Club – Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở Quận...

Giá từ 150.000đ - 550.000đ
152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM

Hoa Viên Brauhaus – Nguyễn Thị Minh Khai ở Quận 1,...

Giá từ 200.000đ - 330.000đ
18Bis/28 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM

Guru Sports Bar ở Quận 3, TP. HCM

Giá từ 50.000đ - 200.000đ
10 Kỳ Đồng, P. 9, Quận 3, TP. HCM

Wabar Saigon ở Quận 7, TP. HCM

Giá từ 20.000đ - 150.000đ
CR1 - 03 103 Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP. HCM