The LOG Restaurant – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 80.000đ - 1.120.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Red Chilli Seafood Buffet – CHLOE Gallery – Quận 7, TP....

Giá từ 499.000đ - 699.000đ
, Quận 7, TP. HCM

– ,

Giá từ
, ,

Beefsteak Titi – Vũ Huy Tấn – Quận Bình Thạnh, TP....

Giá từ 55.000đ - 110.000đ
, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Baoz Dimsum Restaurant – Nguyễn Tri Phương – Quận 5, TP....

Giá từ 50.000đ - 200.000đ
, Quận 5, TP. HCM

San Fu Lou – Ẩm Thực Trung Hoa – Quận 1,...

Giá từ 30.000đ - 190.000đ
, Quận 1, TP. HCM