Guru Sports Bar – Quận 3, TP. HCM

Giá từ 50.000đ - 200.000đ
, Quận 3, TP. HCM

Sườn Cây Nướng & Beer – Phan Đăng Lưu – Quận...

Giá từ 150.000đ - 250.000đ
, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Poc Poc Beer Garden – Quận 3, TP. HCM

Giá từ 70.000đ - 370.000đ
, Quận 3, TP. HCM

Kingdom Beer Club – Lê Văn Hưu – Quận 1, TP....

Giá từ 200.000đ - 500.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Fox Beer Club – Hàm Nghi – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 100.000đ - 500.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Bia Tươi Tiệp 107 – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 150.000đ - 330.000đ
, Quận 1, TP. HCM