The Sushi Bar – Thiên Quế – Hai Bà Trưng –...

Giá từ 100.000đ - 330.000đ
, Quận 3, TP. HCM

EON 52 Heli Bar – Bitexco Tower – Quận 1, TP....

Giá từ 200.000đ - 550.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Crystal Jade Palace – Lotte Legend Saigon Hotel – Quận 1,...

Giá từ 66.000đ - 500.000đ
, Quận 1, TP. HCM

RuNam Bistro – Drinks & Desserts – Quận 3, TP. HCM

Giá từ 80.000đ - 300.000đ
, Quận 3, TP. HCM

KOH Thai – Mplaza Saigon – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 200.000đ - 440.000đ
, Quận 1, TP. HCM

La Brasserie Restaurant – Hotel Nikko Saigon – Quận 1, TP....

Giá từ 250.000đ - 1.200.000đ
, Quận 1, TP. HCM