Tuấn Salon – Bà Triệu – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giá từ 50.000đ - 800.000đ
53D Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mặt Hoa Da Phấn – Chùa Bộc – Quận Đống Đa,...

Giá từ 100.000đ - 1.000.000đ
, Quận Đống Đa, Hà Nội

Innis Store – Đường Láng – Quận Đống Đa, Hà Nội

Giá từ 50.000đ - 500.000đ
, Quận Đống Đa, Hà Nội

Privé Nails – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 60.000đ - 800.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Trang Sài Gòn – Tô Hiến Thành – Quận Hai Bà...

Giá từ 50.000đ - 2.000.000đ
, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cafe Stattoo – Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá từ 20.000đ - 2.000.000đ
, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội