Đen Đá Cafe – Trà Sữa & Trà Đào – Hàm...

Giá từ 25.000đ - 55.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Partea – English Tearoom – Nguyễn Huệ – Quận 1, TP....

Giá từ 50.000đ - 80.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Starbucks Coffee – New World – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 50.000đ - 220.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Morico – Contemporary Japanese Lifestyle – Vincom Center – Quận 1,...

Giá từ 70.000đ - 220.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Oromia Coffee – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 3, TP....

Giá từ 36.000đ - 146.000đ
, Quận 3, TP. HCM

Monkey In Black Cafe – Trần Quang Khải – Quận 1,...

Giá từ 25.000đ - 100.000đ
, Quận 1, TP. HCM