Cafe HD Cinema 1 – Quận Tân Bình, TP. HCM

Giá từ 18.000đ - 33.000đ
, Quận Tân Bình, TP. HCM

Cinebox – Lý Chính Thắng – Quận 3, TP. HCM

Giá từ 45.000đ - 80.000đ
, Quận 3, TP. HCM

Cinestar – Nguyễn Trãi – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 45.000đ - 160.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Mega GS Cinemas – Cao Thắng – Quận 3, TP. HCM

Giá từ 40.000đ - 80.000đ
, Quận 3, TP. HCM

Lotte Cinema – Pico Lotte – Quận Tân Bình, TP. HCM

Giá từ 50.000đ - 220.000đ
, Quận Tân Bình, TP. HCM

BHD Star Cineplex – Bitexco Tower – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 70.000đ - 120.000đ
, Quận 1, TP. HCM