Avatar Karaoke – Phạm Viết Chánh – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 80.000đ - 150.000đ
, Quận 1, TP. HCM

CLB Billiards Bảo Bình – Quận 3, TP. HCM

Giá từ 60.000đ - 11.000đ
, Quận 3, TP. HCM

Mega GS Cinemas – Cao Thắng – Quận 3, TP. HCM

Giá từ 40.000đ - 80.000đ
, Quận 3, TP. HCM

Nhà Hàng Quá Ngon – Ẩm Thực 3 Miền – Quận...

Giá từ 100.000đ - 550.000đ
, Quận Tân Bình, TP. HCM

Galaxy Cinema – Nguyễn Du – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 40.000đ - 165.000đ
, Quận 1, TP. HCM

Mi Mi Hi Karaoke – Trần Thiện Chánh – Quận 10,...

Giá từ 40.000đ - 110.000đ
, Quận 10, TP. HCM