Gió Coffee HD Box – Quận 10, TP. HCM

Giá từ 10.000đ - 65.000đ
, Quận 10, TP. HCM

Karaoke Icool – Trần Não – Quận 2, TP. HCM

Giá từ 120.000đ - 340.000đ
, Quận 2, TP. HCM

Clb Bida Carmen – Quận 10, TP. HCM

Giá từ 50.000đ - 150.000đ
, Quận 10, TP. HCM

Hừng Hoa Cinema – Quận 10, TP. HCM

Giá từ 40.000đ - 40.000đ
, Quận 10, TP. HCM

You Karaoke – Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Giá từ 60.000đ - 165.000đ
, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Cafe HD Cinema 1 – Quận Tân Bình, TP. HCM

Giá từ 18.000đ - 33.000đ
, Quận Tân Bình, TP. HCM