Singwok – Phi tiêu Darts Bar – Singapore – Quận Tân...

Giá từ 50.000đ - 200.000đ
, Quận Tân Bình, TP. HCM

Lotte Cinema – Pico Lotte – Quận Tân Bình, TP. HCM

Giá từ 50.000đ - 220.000đ
, Quận Tân Bình, TP. HCM

Karaoke Icool – Ung Văn Khiêm – Quận Bình Thạnh, TP....

Giá từ 100.000đ - 300.000đ
122 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

King Karaoke – Hai Bà Trưng – Quận 1, TP. HCM

Giá từ 100.000đ - 300.000đ
, Quận 1, TP. HCM

CGV Cinemas – Parkson Hùng Vương – Quận 5, TP. HCM

Giá từ 75.000đ - 165.000đ
, Quận 5, TP. HCM

Star Coffee – CLB Bi Da Sao – Quận 10, TP....

Giá từ 32.000đ - 72.000đ
, Quận 10, TP. HCM